Groene zorg


We hebben goed nieuws. Op 10/05/2024 startten we als zorgkwekerij in het kader van groene zorg. Content en trots! We willen graag een plek creëren waar kwetsbare mensen zichzelf kunnen zijn. Onze kleine bijdrage voor een warmere maatschappij.

Nieuw van Botanisk